Wie ontwerpt Gentse Feesten beeld 2017 - 2019?

De Stad Gent gaat op zoek naar een communicatiepartner voor de opmaak van het campagnebeeld van de Gentse Feesten 2017 t.e.m. 2019, met mogelijke verlenging tot 2020 en de ontwikkeling van de afgeleide communicatiemiddelen. Het bureau dat het beste ontwerp indient, krijgt de opdracht in 2017 toegewezen. De drie beste bureaus in 2017 worden via een minicompetitie uitgenodigd de volgende 2 jaren, voor het ontwerp van de Gentse Feesten 2018 en 2019. Deze minicompetitie kan door het college van burgemeester en schepenen verlengd worden voor de Gentse Feesten 2020.

Gentse Feesten 2016

De gunning voor het ontwikkelen van het campagnebeeld en afgeleide middelen aan communicatiebureau Modulo voor de Gentse Feesten 2014 tot en met 2016 is verlopen. De Stad Gent gaat op zoek naar een partner om het campagnebeeld en de afgeleide communicatielijn voor de volgende 3 edities van de Gentse Feesten 2017 tot en met 2019 te ontwikkelen, met mogelijke verlenging tot 2020.

Open oproep

In het bestek staan de voorwaarden voor deelname vermeld. In tegenstelling tot andere jaren heeft de Stad Gent beslist om geen firma’s aan te schrijven en op die manier dus ook niemand uit te sluiten. Er wordt een open oproep gelanceerd. Iedereen kan, mits voldaan aan de voorwaarden, deelnemen. Kandidaten moeten uiterlijk 29 november hun voorstel indienen bij de Stad Gent. De beste indiener krijgt de opdracht toegewezen voor de Gentse Feesten 2017. De tweede en derde in de rangschikking worden uitgenodigd tot een minicompetitie voor de ontwikkeling van het beeld voor de Gentse Feesten in 2018, 2019 en eventueel 2020.

Toelichting minicompetitie

Voor de gunning van de opdrachten voor de campagne van 2018, 2019 (en mits verlenging in 2020) nodigt de Stad Gent de 3 beste inschrijvers telkens in de maand juni van het voorafgaande jaar uit om een nieuw voorstel van campagnebeeld in te dienen. De drie inschrijvers krijgen zo voldoende tijd om hun voorstel in te dienen. De drie ingediende offertes worden beoordeeld aan de hand van de gunningscriteria. De uiteindelijke gunningsbeslissing van de deelopdracht wordt formeel betekend aan de inschrijver die de beste offerte heeft ingediend.

De oproep met alle details vind je  hier